top of page

Update Wereldkerstcircus 36
NEDERLANDS


Het 36ste Wereldkerstcircus 2020-2021, dat 17 december a.s. in première zou gaan in Koninklijk Theater Carré is, vanwege de coronacrisis en de maatregelen hieromtrent vanuit de overheid, helaas uitgesteld tot volgend jaar december. Er kunnen maximaal 500 bezoekers in de zaal van Carré met de anderhalvemeter- restrictie, dit is een derde van de normale capaciteit bij het Wereldkerstcircus. Gezien de omvang en grote uitvoering van het Wereldkerstcircus met ruim 130 medewerkenden – met talrijke topacts en grote groepen uit de hele wereld – is het helaas financieel onmogelijk om voor dit toegestane aantal bezoekers te spelen. Daarbij wil het Wereldkerstcircus – een der allerbeste en grootste Kerstcircussen ter wereld – zijn hoge kwaliteit behouden en daaraan geen enkele afbreuk doen. Het Wereldkerstcircus is niet alleen het grootste Kerstcircus van Nederland, maar ook het meest bezochte. Het Wereldkerstcircus 2019-2020, waarmee men het 35-jarig jubileum vierde, boekte in 18 dagen een record van 65.000 bezoekers. Voor Koninklijk Theater Carré is het dan ook sinds vele jaren een van de belangrijkste producties van het jaar mede door de hoge kwaliteit en de vele voorstellingen in korte tijd. Producent Stardust Circus International en grondlegger van het Wereldkerstcircus Henk van der Meijden betreurt het feit dat het Wereldkerstcircus niet kan plaatsvinden vanwege de maatregelen. “Maar we houden ons aan alle regels. De veiligheid van ons trouwe publiek blijft nummer 1”.


ENGLISHThe 36th edition of Wereldkerstcircus (World Christmas Circus), scheduled to premier in Koninklijk Theater Carré Amsterdam on December 17, is delayed until December 2021.


The Covid-19 pandemic and the government measures taken in response to this pandemic have led to this unfortunate decision. Keeping the “one and a half meter restriction” in mind, Carré can legally only welcome 500

spectators per performance. That is barely one-third of the normal capacity of Wereldkerstcircus.


Given the size of this production -more than 130 employees, numerous great

acts and large troupes from all over the world- it is financially impossible to play for this limited number of visitors. As one of the world’s best and biggest Christmas circuses, Wereldkerstcircus vows to deliver high-quality performances each and every year. It’s not only the biggest Christmas circus of The Netherlands, it’s also the most visited.


The previous edition, 2019-2020, celebrated the 35th birthday of this unique Christmas spectacular and welcomed a record breaking 65 000 spectators in just 18 days. Unsurprisingly, Koninklijk Theater Carré sees Wereldkerstcircus as one of its most important productions of the year, because of its quality and its many sold-out performances in such a short timeframe.


Henk van der Meijden, producer and founder of Wereldkerstcircus, regrets the delay of his production because of the Covid-19 pandemic, but adds: “We respect the rules, since the safety of our faithful public is our absolute number 1 priority”.DEUTSCH


Der 36. Wereldkerstcircus 2020-2021, der am 17. Dezember im Koninklijk Theater Carré uraufgeführt werden sollte, wurde aufgrund der Corona-Krise und der diesbezüglichen Maßnahmen der Regierung auf nächstes Jahr verschoben.


Theater Carré kann zur Zeit nur maximal 500 Besucher beherbergen – da es wie alle Theater an die Anderhalbmeter-Beschränkung gebunden ist: Das ist ein Drittel der normalen Kapazität des Wereldkerstcircus. Angesichts der Dimensionen des Wereldkerstcircus – seinen 130 Mitwirkenden, den zahlreichen Top-Acts, den großen Ensembles - ist es finanziell bedauerlicherweise unmöglich, für diese begrenzte Anzahl an Besuchern zu spielen.


Darüber hinaus möchte der Wereldkerstcircus, der einer der besten und größten Weihnachtszirkusse der Welt ist, seiner hohe Qualität unter allen Umständen treu bleiben. Der Wereldkerstcircus ist nicht nur der größte Weihnachtszirkus der Niederlande, sondern auch der meistbesuchte. 2019-2020 verzeichnete der Wereldkerstcircus, der sein 35-jähriges Bestehen feierte, in nur 18 Tagen eine Rekordzahl von 65 000 Besuchern. Für das Koninklijk Theater Carré ist er seit vielen Jahren eine der wichtigsten Produktionen des Jahres, nicht zuletzt wegen seiner hohen Qualität und der Vielfalt der Darbietungen innerhalb nur weniger Tage bzw. Wochen.


Henk van der Meijden, Produzent von Stardust Circus International und Gründer des Wereldkerstcircus, bedauert zutiefst, dass der Wereldkerstcircus aufgrund der beschlossenen Maßnahmen nicht stattfinden kann. "Aber wir halten uns an alle Regeln. Die Sicherheit unseres treuen Publikums steht für uns an erster Stelle.“


Comments


bottom of page